Trai tây da đen mang xe đẹp lai gái đi húp sò Lily Jordan, thái độ là có tác động từ phía chàng nhưng nàng không nghĩ là hắn vì nàng mà lên giường một lần nữa để thuyết phục nàng. nàng nghĩ có lẽ nàng đã chiếm được chàng vì thế chả còn lý do gì để bắt chẹt nàng nữa. Bà ta đồng ý cho công ty nàng tiếp tục nhận thầu chẳng qua là hành động bề trên của kẻ chiến thắng, bà ta đã có chàng nên nhường cho nàng cái công trình chết tiệt ấy. Giờ nàng căm thù cái công trình mà vì nó nàng mất chàng, xem phim sex my cặc khủng …