Đi tắm dịch vụ vô tình biết được em hàng xóm là gái dịch vụ Tsujii Honoka, ấy tôi dừng lại, trong sự im lặng ngột ngạt, tôi chờ đợi một điều gì đó, vô ích, không, chẳng có ích gì! nhưng xin biết rằng, trong xã hội, trong thành phố này tôi không phải là người duy nhất yêu và đau khổ, nếu như chỉ cần mọi người có thể hiểu tôi đã đau khổ như thế nào, tôi tôi xin mọi người tha lỗi cho sự đường đột cá nhân có thể đã làm sốc mọi người cám ơn đã nghe tôi nói! như trong cơn mộng du, xem phim sex nhat ban tôi ôm chồng sách vào người,…