Anh người yêu lùn mẩu dái dài đụ cực dai Melody Marks, 25 km so với dự kiến. Một cuộc đi bộ 30 km khác sẽ đưa anh người yêu đến với cô bạn gái và gia đình của bà ta vào cuối ngày, sớm hơn 24 giờ so với mong đợi của họ đối với anh người yêu. anh người yêu hài lòng với tốc độ của mình trong mấy ngày qua. Một năm trước, xem phim sex xnxx anh người yêu cặc bự anh người yêu đã từng đi qua anh đường mòn Appalachian xuyên suốt toàn tiểu bang Bắc Carolina. Nhưng sau đó anh người yêu đã bị cản trở bởi cái chân đau và thời tiết xấu của Giardia. Lần này thì khác. anh người yêu có một sự tự…